bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en te versturen.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Van de Klok is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een e-mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 3. De verkoop van de koopwoningen van nieuwbouwproject Schuytse Schans gaat op 19 november 2020 om 12:00 uur van start.
 4. De inschrijftermijn sluit op 26 november 2020 om 12:00 uur. Dit is de deadline voor het digitaal versturen van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. 

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere woningen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren die via de website worden verstuurd, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. Het kan zijn dat er woningen toegewezen worden op basis van de inschrijving. 
 4. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 5. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 6. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 7. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

 Toewijzing of loting

 1. Indien er meer kandidaten zijn dan geschikte woningen, zal er overgegaan worden tot toewijzing. 
 2. Deze toewijzing zal door Van de Klok in overleg met de makelaars worden uitgevoerd.

Proces toewijzing

Van de Klok zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren woningen toewijzen. Dit wordt vastgelegd op een lijst. Vanwege de privacywetgeving is deze lijst niet openbaar.

De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, worden op een reservelijst geplaatst.

Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden deze woningen toegewezen aan de kandidaten van de reservelijst.

Uitslag toewijzing 

 1. De verwachte datum van de toewijzing is 26 november 2020. De planning is om alle inschrijvers op 27 november te contacteren over de toewijzing.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden geïnformeerd door de makelaar.
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen, worden op een reservelijst geplaatst.
 4. De reservekandidaten worden binnen één week via de mail geïnformeerd.
 5. Over de positie op de reservelijst wordt niet gecorrespondeerd. 

 Stappenplan na toewijzing

 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie, zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk et cetera.
 3. Er wordt tevens een gesprek met de makelaar gepland. 
 4. Alle optanten worden daarna uitgenodigd voor een optantenavond op 1 december. 

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je na 30 november een verkoop- en informatiegesprek bij de makelaar.
 2. In dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek. 

Beslissingstermijn 

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop-/aannemingsovereenkomst op. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

 De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. De koop-/aannemingsovereenkomst overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl. 
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reservekandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reservekandidaten.

 Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden.

 Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Van de Klok vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe